Home XCulturaX Arxiu Comarcal del Maresme
Arxiu Comarcal del Maresme
Arxiu Comarcal del Maresme

L’Arxiu Comarcal del Maresme vetlla per la conservació i la seguretat dels fons que rep i en garanteix l’accés i la consulta. Programa activitats de difusió per diferents públics  i participa en col·laboracions científiques. Tanmateix l’ACM és una eina al servei dels Ajuntaments i ens locals als quals assessora en matèria de gestió documental (documentació analògica i electrònica), accés a la informació i transparència administrativa.

Llegir més…

La seva principal missió és vetllar per la conservació del patrimoni documental de la comarca. Conserva documentació des del segle XII fins al segle XXI de diferents ens públics (notarial, judicial, de l’administració local, de l’administració autonòmica…) i de privats (familiars, d’empreses, associacions, entitats i corporacions i personals).

Entre la important documentació custodiada destaquem l’Arxiu del Districte Notarial de Mataró (1715-1987), l’Arxiu Municipal de Mataró (1454/2010) i el fons de la Comptadoria d’Hipoteques del Districte de Mataró (1768-1862), així com els fons de les cambres agràries. Val també destacar les col·leccions de la hemeroteca local i comarcal, de cartells, de pergamins i de patents de sanitat. 

L’Arxiu Comarcal del Maresme (ACM), única institució cultural d’abast comarcal del Maresme, forma part de la Xarxa d´Arxius Comarcals, adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat pel Consell Comarcal del Maresme i ubicat en l’edifici conegut com can Palauet, propietat de l’Ajuntament de Mataró.

El 31 de gener de 1984 es va signar un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró que va permetre la creació de l’ACM. El 2 de maig de 1996 es va posar en marxa l’Arxiu, que es va inaugurar el 20 de desembre de 1997.

L’Arxiu, ubicat a Can Palauet (Mataró) comparteix edifici amb l´Arxiu Municipal de Mataró.

Director de l’Arxiu: Alexis SerranoResponsable polític: Marc Bosch
Àrea Orgànica: Serveis a les persones
CONTACTE: acmaresme.cultura@gencat.catHORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Tel: 93 758 24 59

de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 15:30h a 18:00h
WEB: ARXIU COMARCAL DEL MARESME