Curs 2002-2003: transport, menjadors i ajuts individuals

El Consell Comarcal del Maresme ja ha fet arribar als centres escolars de la comarca la documentació adient per començar a preparar el curs 2002-2003 en quant a transport escolar, menjadors escolars i ajuts individuals de menjador i de desplaçament .


Els models de sol·licitud a emplenar, per part dels centres docents són els seqüents: