Curs d’atenció socio-sanitària immediata per a taxistes

Durada: 10h Objectiu: Conscienciar al grup sobre la necessitat d’afrontar amb serenitat i eficàcia la situació d’urgència, establint una relació adequada amb les persones implicades i millorar l’atenció a persones usuàries amb necessitats especials. Mòduls: Socorrisme i comunicació
-Atenció a persones amb discapacitats
-Suport psicològic
-Exploració de la víctima
-Obstrucció de la via aèria
-Trastorns neurològics
-Prevenció d’accidents
-Tècniques de recollida i trasllat Metodologia: teòric-pràctica a partir de l’experiència de cada participant. Imparteix: Creu Roja de Mataró. Finançat pel Consell Comarcal del Maresme. Dates: Gener de 2010

Data: 2009-01-30