CURS DE MONITOR/A D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Nom de l’entitat Oficina Jove del Maresme Sector/especialitat professional Educació en el lleure Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Centre Cívic Cabot i Barba Adreça Plaça de Miquel Biada, 5 Data d’inici 21-03-2020 Data de finalització 25-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) El dia 21 de març de 16h a 20h. Els dies 22, 28 de març i 4, 6, 7, 8, 18, 19 i 25 d’abril de 9h a 14h i de 15h a 19h. I per últim, els dies 22 i 29 de març de 9h a 15h. Sortida: dijous 9 d´abril, de 9h a 18h. Total d’hores 150 hores de teoria i 160 hores de pràctiques Requisits d’accés
  • Tenir 18 anys o més en el moment d’iniciar el curs.
  • Tenir coneixements bàsics d’informàtica.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma i carnet oficial de Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil Termini d’inscripció – Com s’ha de fer la inscripció?
  • Les inscripcions són on-line i es realitzen a través del web de l’escola de formació: http://trac.diomira.net/20023_curs_monitors_abrilmataro.html
  • Cal accedir al formulari a través del botó “INSCRIU-TE” i omplir totes les dades. Seguidament cal fer arribar la documentació que es demana i realitzar el pagament de la bestreta per tal de reservar la plaça. Trobareu tota la informació necessària al mateix formulari.
Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI, NIE o passaport
– Fotografia recent
– Resguard de pagament

Més documentació És la formació bàsica per intervenir en activitats de lleure infantil i juvenil. Proporciona eines per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats: aplicant tècniques específiques d’animació grupal, incidint en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.