Curs de monitors socioeducatius

Ref: ED/SOCIO

OBJECTIU: Adquirir i/o millorar les competències professionals dels monitors d´activitats educatives complementàries. PÚBLIC: Persones interessades en desenvolupar tasques de monitor/a en el menjador, transport, acollida i vetllador escolar Nº HORES: 108 teòriques PRÀCTIQUES: 100 hores als centres escolars. Els dilluns, dimecres i divendres, horari a determinar. MODALITAT: Presencial DURADA: del 3 de febrer al 19 de maig de 2011 (29 sessions teòriques) HORARI I LLOC: Els dimarts i dijous de 9´30h a 13´30h a la seu del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró, davant de l´estació de Renfe) Nº PLACES: 25 REQUISITS D´ACCÉS: {.q}Tenir 18 o més anys
-Tenir competències en habilitats socials
-Poder comunicar-se en català
-Per ordre d´inscripció{.q} COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic (108 €) (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010).Es podrà aplicar una bonificació del 50% a aquelles persones que resideixin a la comarca del Maresme i que justifiquin trobar-se a l´atur en el moment de fer la inscripció. El pagament d’aquest curs s’haurà de fer després de publicar-se la llista amb les persones seleccionades (el 28 de gener de 2011) i abans de l’inici del curs (3 de febrer) El pagament d´aquest Preu Públic es podrà fer a través d´autoliquidació.
Cliqueu aquí
per descarregar-vos el document. ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Educa, escola de professions educatives, socials i culturals. INSCRIPCIONS: del 18 al 26 de gener de 2011 CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme. Tel. 93 741 11 75 // 93 741 11 65. Correu electrònic:  
educacio@ccmaresme.cat

Data: 2011-02-03

Preu: 108€

Tipus d’acte: -8-