Curs de vetlladors/es escolars

Ref: ED/VETLL

OBJECTIU: Adquirir i/o millorar les competències professionals del vetllador/a escolar. PÚBLIC: Persones interessades en desenvolupar tasques i funcions com a monitor/a d´ alumnes amb necessitats educatives i assistencials específiques a les escoles. Nº HORES: 50 PRÀCTIQUES: Opcionals (a la comarca del Maresme) MODALITAT: on-line DURADA: 1 de març al 30 d´abril de 2011 Nº PLACES: 40 REQUISITS D´ACCÉS: {.q}Tenir 18 o més anys
-Estar motivat/da per l´exercici de la professió
-Disposar d´accés a internet i correu electrònic
-Per Ordre d´inscripció{.q} COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic (50 €) (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010). Es podrà aplicar una bonificació del 50% a aquelles persones que resideixin a la comarca del Maresme i que justifiquin trobar-se a l´atur en el moment de fer la inscripció. El pagament d’aquest curs s’haurà de fer després de publicar-se la llista amb les persones seleccionades (el 23 de febrer de 2011) i abans de l’inici del curs (1 de març) El pagament d´aquest Preu Públic es podrà fer a través d´autoliquidació.
Cliqueu aquí
per descarregar-vos el document ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Educa, escola de professions educatives, socials i culturals. {n}INSCRIPCIONS:de l´1 de febrer a les 14.00h del 20 de febrer de 2011 CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme. Tel. 93 741 11 75/93 741 11 65. Correu electrònic:  
educacio@ccmaresme.cat