Curs en gestió de projectes europeus

El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya i la fundació Les Heures organitzen, amb el suport de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, un curs de gestió de projectes europeus.

L’objectiu del curs és la formació en la gestió de projectes europeus proporcionant els instruments necessaris pel seu desenvolupament en les seves diferents etapes (disseny, gestió i avaluació) alhora que s’aprofundeix en els programes més significatius dels diferents àmbits d’especialització.

El curs s’estructura en un mòdul introductori i quatre mòduls d’especialització (desenvolupament econòmic i local; educació i formació; I+D i societat de la informació; polítiques socials i cooperació al desenvolupament).

Calendari: del 22 de febrer al 24 de maig de 2003.

Matrícula:

Mòdul introductori + mòdul d’especialització: 600 euros
Mòdul especialització: 375 euros c/u

Lloc:

Palau de les Heures
Les Heures
Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Campus Mundet. 08035 Barcelona

Inauguració i cloenda:

Parlament Europeu
Oficina a Barcelona
Passeig de Gràcia, 90
08008 Barcelona

Per més informació
cliqueu aquí