curs “Europa, 40 anys després de la reconciliació”

L’Institut Francès, el Goethe Institut i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona organitzen el curs “Europa, 40 anys després de la reconciliació” (13, 27 de març i 10 d’abril).

Per més informació
cliqueu aquí
o adreceu-vos a:

Oficina de cursos del CCCB
Montalegre, 5, 08001 Barcelona
tel. 93 306 41 33 – fax 93 301 42 54
email: cursos@cccb.org