Curs monitor/a de lleure

Nom de l’entitat Fundació Pere Tarrés Sector/especialitat professional Formació en el lleure Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Fundació Pere Tarrés Adreça C. Carolines, 10 Data d’inici 03-09-2018 Data de finalització 31-12-2018 Horari (dies de la setmana i hores/dia) 1a edició: Dilluns a divendres 9h a 15h   2a edició: Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h Total d’hores 310 hores Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat de Dinamització d´activitats de temps lliure infantil i juvenil Termini d’inscripció 29/08/2018 Com s’ha de fer la inscripció?

Sessió informativa el 29/08/2018 a les 15:30h al C/Carolines nº10 Barcelona

Documentació a lliurar

Documentació imprescindible a enviar

·        Currículum Vitae

·        Fotocòpia NIF/NIE

·        Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides

·        Document d´alta i renovació de la demanda d´ocupació (DARDO) per a les persones en atur i el DONO per a les persones en millora d’ocupació

·        Fotocòpia de la capçalera de la nòmina (persones en actiu)