Dades de recollida selectiva 2012 
 
ENVASOSPAPERVIDRE
2012   
GENER

 Quadre mensual


 Dades municipi a municipi Quadre mensual


 Dades municipi a municipi Quadre mensual


 Dades municipi a municipi


 FEBRER

 Quadre mensual


 Dades municipi a municipi Quadre mensual


 Dades municipi a municipi Quadre mensual


 Dades municipi a municipi


 MARÇ

Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


 ABRIL

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 MAIG

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 JUNY

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 JULIOL

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 AGOST

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 SETEMBRE

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 OCTUBRE

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 NOVEMBRE

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi


 DESEMBRE

 Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi Quadre mensual


Dades municipi a municipi