Declaració del CCM i dels ajuntaments del Maresme respecte als efectes del temporal

La comarca del Maresme trigarà temps a refer-se dels estralls provocats pels dos temporals de vent i pluja que en una setmana (entre el dissabte 10 de novembre i el divendres 17 de novembre de 2001) van mantenir en una constant alerta als serveis d’emergència. Els vents huracanats, que van arribar fins als 130 kilòmetres/hora en algunes poblacions, van deixar al seu pas un panorama desolador que va posar en evidència la feblesa del Maresme pel que fa a infrastructures. A nivell ferroviari, una vegada més s’ha constatat la poca consistència de la via fèrria, principalment entre Vilassar de Mar i Mataró. El nostre litoral, sobretot al Baix Maresme, ha deixat al descobert la manca d’inversió que s’ha fet en els últims anys. I, per la seva banda, les línies elèctriques han demostrat no estar prou preparades per a una situació meteorològica adversa. Als danys patits per les infrastructures bàsiques, s’afegeixen els estralls tant en béns públics (infrastructures i mobiliari urbà dels diferents municipis) com en béns privats. I entre aquests darrers destaca la situació en la que ha quedat el sector agrícola i que posa en greu perill la continuïtat d’aquesta activitat econòmica a la comarca. La quantia de les pèrdues econòmiques fa necessària una intervenció urgent de les administracions autonòmica i estatal tant en aquells àmbits que són directament de la seva competència com en l’establiment de línies de suport i ajut cap els ajuntaments i particulars més afectats pel temporal. També cal que aquestes administracions vetllin perquè les companyies de serveis (elèctriques i transport públic principalment) facin una revisió dels punts febles del servei i prenguin les mesures adients per evitar perjudicar, en situacions similars, als usuaris. Considerem inacceptable la situació produïda per la manca de subministrament elèctric durant aquests dies al Maresme, que d’altra banda es pateix de manera continuada a la Comarca. És per això que el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments de la comarca a sota signants acorden: 1) Dirigir-se al Ministeri de Medi Ambient perquè estableixi un pla de regeneració de platges urgent i de millora i reposició de les infrastructures, que contempli les mesures de contenció de la sorra necessàries per evitar que davant d’un temporal torni a quedar destrossat el litoral maresmenc. 2) Dirigir-se a RENFE perquè faci les intervencions necessàries per assegurar el tram de via Vilassar de Mar-Mataró de manera que quedi protegida de l’ onatge del mar, i també a ACESA per tal que en moments com aquests lliure el peatge de la C-32. 3) Dirigir-se a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona perquè estableixi línies d’ajut per a la reposició de material urbà dels municipis afectats. 4) Demanar a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat i al Ministeri de Presidència del govern de l´Estat per tal que estableixin les línies d’ajut econòmic adients i específiques per a una situació excepcional com la viscuda a la comarca del Maresme, primant les subvencions directes als agricultors i piscicultors després d’estudiar cas per cas. 5) Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una ràpida intervenció per arranjar els desperfectes patits per les infrastructures de sanejament de la comarca i el necessari i periòdic manteniment de les rieres i torrents. 6) Acordar la creació d’una Comissió de treball comarcal que estableixi un protocol de coordinació de les actuacions dels dispositius municipals, comarcals, autonòmics i estatals quan es produeixi un cas d’emergència i demanar la col.laboració de les administracions competents. 7) Exigir a la Conselleria d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya el control estricte de la Companyia Elèctrica FECSA-ENDESA per tal de garantir la continuïtat i qualitat del servei. Tanmateix requerir FECSA-ENDESA a comparèixer davant del Consell d´Alcaldes del CCM per informar dels motius de l’insuficient subministrament elèctric per tal que es puguin prendre les mesures que corresponguin. 8) Felicitar als serveis de protecció civil (bombers i policia), brigades, treballadors/es municipals i Voluntaris de la Creu Roja i ADFs per la seva eficàcia i ràpida actuació davant de l’emergència que va viure el Maresme, així com als mitjans de comunicació per la seva important tasca d’informació i difusió de la situació i a la població del Maresme en general per haver adoptat les mesures de precaució i protecció que la situació requeria.