Declaració del Ple del Consell Comarcal del Maresme per la convivència i la cohesió social

El Maresme ha estat tradicionalment un territori de confluències on ens hem trobat ciutadans i ciutadanes de diferents procedències i cultures. La convivència i el respecte mutu han estat la clau per a vertebrar el desenvolupament d’una societat oberta a les idees i a la diversitat, sempre en un marc democràtic on es comparteixen els drets i els deures.

Situacions com les que està vivint la ciutat de Premià de Mar arrel de la futura construcció d’una mesquita amenacen amb trencar la convivència i crear una fractura social que costarà de recomposar. És per això que el Ple del Consell Comarcal del Maresme fa la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL:

1r En una societat democràtica com la nostra tots els ciutadans i ciutadanes tenim els mateixos drets i deures i és obligació dels poders públics garantir-ne el seu exercici.


-2n Donem suport a l’Ajuntament de Premià de Mar i a tots els seus representants en la defensa de la legalitat i la convivència que s’ha vist amenaçada per actituds intransigents i radicals.


-3er. Les administracions competents haurien de vertebrar els mitjans per donar suport als municipis que han de resoldre problemàtiques concretes, com és el cas de Premià de Mar.


-4art. Fem una crida a aturar les actituds racistes, xenòfobes i intolerants, utilitzades per part de grups interessats en avivar la confrontació entre comunitats.


-5è. Només a partir del diàleg es pot aconseguir sol·lucionar els conflictes que fan perillar les normes bàsiques de convivència. Cal posar les bases que garanteixin el respecte entre totes les persones.