Després de Setmana Santa, comença la renovació de l’enllumenat de la Riera

L’estat actual de la xarxa de llum a la Riera, recomanava posar al dia la infraestructura, donat que tant la xarxa elèctrica interna, com la il·luminació general estaven en estat molt precari.


Les obres de renovació es van posar a concurs a l’iniciar aquest any i van ser adjudicades a l’empresa SECE que aportava millores al plec de clàusules tant pel que fa al manteniment com a la incorporació de nous elements.

La renovació de l’enllumenat contempla el tram comprés des de la desembocadura de la Riera fins al Calisay a banda i banda de riera, i preveu la renovació total de línies, i la combinació de dos tipus de fanals.
El projecte segueix totes les directrius per evitar la contaminació lumínica.

Columnes modernistes i bàculs de llum groga

D’una banda hi haurà 61 fanals modernistes incorporats a la vorera de vianants. de 4’60 metres d’alçada que fan llum blanca, combinats amb 41 bàculs de llum groga de 8m d’alçada que projecten la llum sobre la part central de la riera. L’equidistància entre columnes és de 16 metres.

A tall d’exemple, en el tram del carrer Ample al carrer Margarides actualment hi ha 7 fanals, i el nou projecte en preveu 14.

És el mateix model que ha seguit SECE a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, en el tram comprés des de la Plaça d’Espanya fins a la Plaça de les Glóries.

Es treballa per trams, i les llums es van encenen

Per Sant Zenon, s’haurà acabat la renovació total. L’obra es fa per trams de tal manera que l’obertura de la Riera es fa pel lateral i no pel mig. Mai es talla el trànsit i l’afectació és mínima. S’indiquen diariament mitjançant senyalitzacions a la via pública els trams de zona blava d’aparcament que queden afectats.
Val a dir, que el pas de vianants no pateix cap mena d’interferència.

El tram baix de la riera (carrer d’Avall i carrer Ample-Nacional II) queden a l’espera de la finalització de les obres de cobertura de la riera.

A mida que es vagin col·locant els nous models, es retiren els antics i van entrant paulatinament en funcionament. Mentre durin les obres, es col·locarà una il·luminació provisional que anirà desapareixent a mesura que es vagi fent la nova instal·lació.

El mateix model de llum a la nova zona urbanitzada

L’empresa SECE també instal·larà el mateix model de llums i seguirà els mateixos criteris al nou tram de la riera urbanitzat, des d’Arxipreste Rigau al carrer Montserrat.

Els treballs començaran el dia 2 d’abril i el pressupost gira entorn als 46 milions de pessetes.

Ajuntament d’Arenys de Mar
Regidoria de Promoció Econòmica

27 de Març de 2002