Diagnòstic socioeconòmic per al Pla d’acció conjunt del Pacte per a l’Ocupació del Maresme


El diagnòstic socioeconòmic per al Pla d’acció conjunt del Pacte per l’ocupació del Maresme ha estat un encàrrec del Consell Comarcal del Maresme a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la tasca principal del qual ha estat fer el diagnòstic del mercat del treball del Maresme, i dirigir i coordinar les sessions de treball i als diferents agents socials adscrits al Pacte per l’Ocupació del Maresme.

 
Introducció
-1.-  
Metodologia de Treball
– 
2.- Principals dificultats del mercat de treball de la comarca del Maresme {.d} 
2.1 La dificultat d’adequar la formació a un entorn canviant
– 
2.2 Estructura econòmica poc diversificada i reduïda dimensió de les empreses
– 
2.3.- Economia submergida
– 
2.4.- Condicions dels llocs de treball
– 
2.5.- L’atur associat a l’estacionalitat i la temporalitat {.d}
-3.-  
Aspectes clau per al desenvolupament de polítiques de promoció econòmica a la comarca del Maresme {.d}3.1.- El Perfil de la comarca
-3.2.- Les característiques de les dificultats del mercat de treball del Maresme
-3.3.- El plantejament i la visió de la promoció econòmica a nivell comarcal
-3.4.- L’absència de l’atur com a problema genèric
-3.5.- L’atenció a la població amb dificultats d’accés al mercat de treball
-3.6.- Visió estratègica en les accions de promoció econòmica
-3.7.- El paper dels agents socials
-3.8.- El paper dels agents econòmics
-3.9.- El paper de l’Administració Local i el Pacte per l’Ocupació
-3.10.- Les necessitats d’informació i de formació
-3.11.- Les possibilitats d’acció en matèria de promoció econòmica{.d}
-4.-  
Conclusions