DIN: Detecció, Intervenció, Notificació

 


Per poder detectar cal conèixer:

 


Un cop detectat qualsevol tipus de maltractament:  • 1) Aplicar els Protocols Interns de cada servei

  • 2) El Menor ha de rebre assistència mèdica si la precisa al CAP o a l’Hospital
 


A qui notificar:  • 1) Depenent de la gravetat del cas, trucar a la UDEPMI al telèfon 116 111, als Serveis Socials o EAIA  

  • 2) Enviar documentació a la UDEPMI / Serveis Socials (Informes dels serveis )

  • 3) Informar a la família que s’han començat actuacions

  • 4) Denunciar davant els Mossos d’Esquadra, si s’escau.