Documents Ciutadania i Immigració

 
Informe estadístic: la immigració a la comarca del Maresme. Any 2005
– 
Estudi Prospectiu d’Immigració a la comarca del Maresme. Maig 2003 . Document PDF
– 
Síntesi de l’Estudi Prospectiu d’Immigració a la comarca del Maresme. Maig 2003 . Document PDF
– 
Resum de la Jornada sobre la Prevenció de Mutilacions Genitals Femenines Celebrada a Mataró el 23 de setembre de 2005. Document PDF