Inici Documents Agenda

conferència: “la banca virtual. Una revisió crítica”

a càrrec de Xavier Mayol, Director àrea Maresme de la Caixa. Lloc: Escola Universitària del Maresme Organitza: EUM

Data: 2002-04-17

conferència: “l’alfabetització digital a l’empresa: aprenentatge i certificació”

” a càrrec d’en Lluís Arboix, coordinador del projecte ECDL (European computer driving license). Lloc: Escola Universitària del Maresme organitza:EUM

Data: 2002-04-16

conferència: “L’alfabetització digital a l’administració pública:aprenentatge i certificació”

a càrrec d’en Lluís Arboix, coordinador del projecte ECDL (European computer driving license). Lloc: Escola Universitària del Maresme Organitza: EUM

Data: 2002-04-12

Conferència: “situació política i turisme”

a càrrec de Salvador Sala, Professor de l’EUM. Lloc: Escola Universitària del Maresme organitza: EUM

Data: 2002-04-10

Passejada pels cirerers florits d’Arenys de Munt

La Comissió de la Fira de la Cirera d’Arenys de Munt ha organitzat una “Passejada pels Cireres florits” que tindrà lloc el dissabte, 23 de març. Se sortirà a les 9 del matí des de la Plaça de l’Església. La passejada durarà dues hores aproximadament. Cal portar esmorzar i beguda.

Data: 2002-03-23

VII Jornades Gastronòmiques de Primavera de Caldes d’Estrac

Fins l’1 de maig
més informació

Data: 2002-03-22

presentació de la campanya de recollida selectiva: TRIA!!! maresme + net

roda de premsa a càrrec de: –Josep Jo, President del Consell Comarcal del Maresme –Josep Lluís Fillat, Conseller-Delegat de Medi Ambient –Maria Antònia Grífols, directora de la Fundació Ecomediterrània, entitat que desenvoluparà la campanya La presentació de la campanya es farà a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

Data: 2002-03-07

Reunió de la Plataforma Trasllat N-II, A-19 gratuïta

 

Els alcaldes membres de la Plataforma Trasllat N-II, A-19 gratuïta es reuniran divendres, 15 de febrer, a la seu del Consell Comarcal del Maresme per posar en comú els seus posicionaments sobre les alternatives viàries a la comarca plantejades per la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat. Integren la Plataforma els ajuntaments d’Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, El Masnou, Premià de Dalt, Premià de Mar, teià, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i el Consell Comarcal del Maresme.

Data: 2002-02-15

Conferència: Alfons Cornella

 

“Les empreses del Maresme davant el repte de la societat de la informació”
a càrrec d’Alfons Cornella Solans, fundador i president de Zero Factory SL, editora de les publicacions electròniques
infonomia.com
i
infonomics.net SL
i exdirector del Centro de Información Empresarial i Professor de Sistemes d’Informació a ESADE. Lloc: sala d’actes de l’Escola Universitària del Maresme (EUM)

Data: 2002-02-14

Ple Ordinari del CCM

D’acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d’Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que es farà el proper DIMARTS 15 de gener de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària del Ple de 20 de desembre de 2001. 1.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència. SERVEIS PERSONALS 2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i altres entitats per al funcionament d’una oficina terapèutica laboral al Maresme. 3.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 371/01 de data 14 de desembre de 2001, referent a l’adhesió al conveni de col·laboració amb el Dept. de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, per a l’execució de programes de serveis i treballs en benefici de la comunitat. 4.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 368/01 de data 11 de desembre de 2001, referent a l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Dept. de Justícia per a la programació i el finançament del servei d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) per a l’any 2001. 5.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 367/01 de data 5 de desembre de 2001, referent a l’aprovació de l’addenda de regularització econòmica al conveni formalitzat entre el Dept. d’Ensenyament i el CCM, per a la delegació de competències quant a la gestió dels serveis escolars de transport i menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament del curs escolar 2000-2001. RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA 6.- Aprovació, si s’escau, de la conversió a euros de les taxes i preus públics del Consell Comarcal del Maresme. 7.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 que regula la taxa per a la prestació del servei de la Ponència Ambiental Comarcal. 8.- Aprovació inicial, si s’escau, de la taxa per a la tramitació de les autoritzacions de travesses i altres activitats amb vehicles motoritzats al medi forestal. 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/01 de data 4 de desembre de 2001, referent a la designació dels membres de la Comissió de coordinació i consulta dels estudis universitaris de Mataró- Maresme, formada pel Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró. 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 354/01 de data 20 de novembre de 2001, referent a l’autorització i conferiment de poder de representació a un funcionari d’aquesta corporació per tal que la representi davant la Inspecció de Tributs de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 375/01 de data 19 de desembre de 2001, referent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el CCM, com a titular de l’OA EUEEM, amb la Caixa Laietana, per a la cooperació recíproca en l’assoliment dels objectius estatutaris d’ambdues institucions. COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ I MEDI AMBIENT 12.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació a l’omissió advertida en l’acord adoptat pel Ple comarcal reunit en sessió extraordinària de 18 de desembre de 2001, referent a la revisió de la compensació econòmica que percep el Consell Comarcal del Maresme per part dels ajuntaments delegants del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers. 13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 345/01 de data 28 de novembre de 2001, referent a l’aprovació de les modificacions al conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Serralada Litoral per a la redacció d’Estudis i projectes de millora territorial”. 14.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 9 de gener de 2002. El President Josep Jo i Munné

Data: 2002-01-15