Inici Documents Anuncis

Treballar al Consell Comarcal del Maresme

 
 
      

Convocatòria de subvencions a propietaris d’habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la borsa de mediació.

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a propietaris d’habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la barsa de mediació.

Bases específiques

 

Model de sol·licitud

 

Model dades bancàries

 

Procés de selecció, per urgència, d’un/a Psicòleg/loga de l’EAIA

El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir, per urgència, un lloc de treball de:

PSICÒLEG/LOGA EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA i A L’ADOLESCÈNCIA (EAIA)

Requisit d’Accés:

 • Llicenciatura o grau en Psicologia
 • Nivell C de català (en cas que no s’aporti s’haurà de passar una prova per acreditar el nivell).

Criteris de selecció:

 • Experiència com a psicòleg/oga d’EAIA, preferiblement a l’EAIA del Maresme.
 • Coneixement de la xarxa comarcal d’infància en risc del Maresme.
 • Es valorarà la possibilitat de disponibilitat immediata.

Dades contractuals:

 • Nomenament com a funcionari/a interí/na per substitució d’una Incapacitat Temporal 
 • T.A.E. Psicòleg/oga de l’EAIA, Grup A1, CD 20
 • Jornada completa (37,50 hores/setmana)

Presentació de sol•licituds:

 • Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró, en horari de 8:30 a 14:30 h.

Cal presentar:

 • Instància de sol•licitud per participar en el procés selectiu
 •  Fotocòpia del DNI
 •  Currículum vitae.

Una vegada acabat el procés selectiu, la persona escollida haurà de justificar documentalment tots els mèrits al•legats en el currículum.

Termini de presentació de sol•licituds:
L’últim dia per presentar la sol•licitud és el divendres 13 de febrer de 2015

Bases reguladores Projecte pilot Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme

Termini per presentar sol.licituds: 24 de març de 2014

Bases reguladores del procediment per a l’atorgament de les autoritzacions del Projecte pilot del Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme.

 

Edicte aprovació bases reguladores Projecte pilot Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme

 

Instància sol.licitud Participació al Projecte

 

Declaració Responsable

 

 

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.Cabrils

Edicte d’aprovació inicial del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Cabrils.