Inici Documents Anuncis

Aprovació Projecte Executiu de la Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Caldes d’Estrac. Modificat

Edicte d’aprovació inicial del Projecte Executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Caldes d’Estrac. Modificat

 

Puntuació final del procés selecció Pedagog/a per EAIA

Valoració de mèrits procés selecció Pedagog/a per EAIA i convocatòria dels candidats

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

Aprovació inicial Projecte “Pla Especial i Projecte de Línia elèctrica MT, CTI i Línia elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta

Aprovació provisional Projecte “Pla Especial i Projecte de


elèctrica MT, CTI i
elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta”

 

Edicte publicat al BOPB núm. de registre 022012022272 de data 9 d’octubre de 2012

 

Selecció funcionari interí Referent comunitari del Maresme 2

 
 

Les instàncies es presentaran dins el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.