Inici Documents Documents

European Resources Office

 

Consell Comarcal del Maresme (Maresme County Council) serves 30 municipalities in a surface of 397 km2 with a total population of 300.000 inhabitants. The economical structure of the Maresme area is varied: agriculture and industry have an important role, but services, like tourism, are increasing their weight every day.

Consell Comarcal del Maresme is a local public administration indirectly elected among the municipalities of the area. It is composed by a plenary session, presidency, management and several working areas. There are also autonomous organs, public enterprises and assessing boards.

Its competences are: municipal cooperation and planning, environment, social affairs, personal services, tourism and promotion of the economy and occupation.

European Resources Office (ERO) was established by the Maresme County Council to facilitate to its municipalities the access to funds, initiatives and European programs. The municipalities adhered to the ERO are: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, el Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

The main tasks of the ERO are:

Information: Assessing all information coming from European Union and conveying to each municipality.


-Training: Organizing conferences and seminars in order to give a wider knowledge to local politicians and technicians about the European Union programs and subjects that are interesting for the municipalities.


-Monitoring:

{.d}Proposing the most interesting European programs and initiatives to the municipalities; suggesting projects and putting different municipalities in contact for the development of common projects.


-Advice to the municipalities about their participation in European nets, forums, meetings, etc.


-Assisting about European issues in future local strategic plans.


-Collaborating with local development agencies.


-Promoting the exchange of experiences between El Maresme and other municipalities or regions of the European Union and the candidate countries.{.d}


-Diffusion of experiences: Transmitting information about projects approved by the European Commission that can be useful for the elaboration of new projects in El Maresme.


-Projects: Elaboration of projects for the Maresme County Council as well as for the municipalities adhered to the Office.


You can contact us through:

Ms. Pilar Codina
Head of European Resources Office
Consell Comarcal del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró
tel: +34 93 741 16 25
fax: +34 93 757 21 12
 
e-mail: sre@ccmaresme.es

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2002-2003

El Ple celebrat el dimarts 19 de març, va aprovar les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador 2002-2003 per als alumnes de la comarca del Maresme d’educació infantil, primària, secundària i educació especial. Aquests ajuts es tramiten a través de les àrees de serveis socials dels respectius ajuntaments. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2002


Pla d’accions del programa Recitrave

Dins del pla d’accions engegat des del programa local s’ha treballat en la posada en marxa durant l’any 2001 d’un conveni de col·laboració entre la Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Maresme i l’empresa L’ARCA del Maresme SLL per a la neteja i manteniment de zones de bosc i la inserció sòcio-laboral de persones gitanes.

Una altra de les accions plantejades en el programa ha estat la creació d’una figura tècnica encaminada a garantir els processos d’inserció laboral de les persones gitanes usuàries del programa dins de l’Institut de Promoció Econòmica de Mataró.

Aquesta iniciativa permet treballar amb les persones de cultura gitana aspectes d’hàbits laborals i formatius encaminats a garantir la seva inserció sòcio-laboral.
El tractament individualitzat que es dóna a cada usuari permet resoldre aspectes puntuals de la seva situació i garanteix un acompanyament real en la millora de les seves condicions d’inserció.

El compromís dels socis participants del programa per trobar una solució que garanteixi la inserció laboral i la millora de les condicions sòcio-laborals de les persones de cultura gitana que actualment dipositen la ferralla a les rieres d’Argentona i Sant Simó ha de permetre acabar amb èxit el programa, aquest 2002.

Objectius Recitrave

Objectius principals.- es centren en establir mecanismes d’integració social de la comunitat gitana i altres col·lectius desfavorits a través d’empreses d’economia social en el camp del treball ambiental (reciclatge i recuperació de residus) i compartir experiències a nivell transnacional.

objectius del programa al Maresme.- es pretén completar la inserció social de les persones gitanes beneficiàries de l’anterior “Programa d’inserció social i reallotjament de les famílies gitanes de la riera d’Argentona”, afavorint la seva incorporació laboral i capacitació a través de noves opcions de treball en l’àmbit del reciclatge.

El repte principal en el terreny de la inserció és poder establir un procediment d’actuació capaç de garantir la inserció laboral de les persones en situació d’exclusió als diferents municipis de la comarca mostrant les eines i els recurssos necessaris.

presentació recitrave

El programa europeu transnacional Recitrave –per a la creació d’empreses d’economia social en la gestió de residus i inserció del col.lectiu gitano- va entrar en vigor el 15 de desembre del 1999, a partir de la seva aprovació dins del programa Ecos-Overtures (1998-2001).

El projecte es desenvolupa entre l’1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2002.

El programa té com a participants:

El London Borough of Bromley (Regne Unit), com a soci europeu principal

-L’Ajuntament de Timisoara (Rumania), com a soci extraeuropeu

-La Província de Reggio Calabria (Itàlia), com a soci europeu

-El Consell Comarcal del Maresme, com a soci europeu

El paper i els objectius dels diferents socis és bàsicament el mateix, si bé el London Borough of Bromley –conjuntament amb el NOVAS Ouvertures Group- prenen el rol de coordinació i avaluació general del projecte transnacional.


El programa a la comarca té com a participants:

El Consell Comarcal del Maresme

-L’Ajuntament de Mataró

-L’ARCA del Maresme, sll. Empresa d’economia social

-Can Ensenya, sal. Empresa d’economia social

-Centre d’Iniciatives per a l’Economia Social (CIES), Centre d’investigació adscrit a la Universitat de Barcelona.

El paper del Consell Comarcal, com a soci principal, es centra en la direcció, gestió i conducció del projecte dins del Marresme, i d’intermediari principal en les relacions transnacionals.

El pressupost total al Maresme és de 500.000 euros (83.150.000 ptes.) repartits en:
-250.000 euros de l’entitat local (Consell Comarcal i socis)
-250.000 euros provinents dels fons europeus.

Women Managing Social Self Help


1.-Presentació
2.-Socis locals i europeus
3.-Programa d’actuació
___________________________________________________________

2.- Socis del Programa

socis europeus:

-Comunitat de Messina (Sicília-Itàlia)

-Comunitat de Regio Calabria (Calabria-Itàlia)

Consell Comarcal del Maresme (Catalunya-Espanya)


soci extracomunitari:

-Municipi de Kasiadorys (Contea di Kaunas-Lituània)


socis locals

Consell Comarcal del Maresme

-Ajuntament d’Alella

Ajuntament d’Arenys de Munt

      -Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt Cliqueu aquí

Ajuntament de Malgrat de Mar

      -Punt d’Informació i Inserció Laboral Cliqueu aquí(2)

Ajuntament de Teià

      -Servei Local d’Ocupació Cliqueu aquí(3)

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Mar

Pla d’Objectius Comarcals: Mobilitat

El Maresme ha de ser una Comarca de lliure circulació i fàcil accessibilitat. Per aconseguir-ho, cal donar prioritat a les polítiques que fomentin la utilització i la millora constant del transport públic i col·lectiu, i que disminueixin les barreres geogràfiques i econòmiques que creen els embuts en les seves principals vies.


Les xarxes de comunicació representen una gran debilitat estratègica per a la Comarca del Maresme, actualment ja estan condicionant i frenant, en alguns casos, les seves expectatives de desenvolupament.

Des del Consell Comarcal cal liderar un procés d’anàlisi de les principals limitacions i mancances en les xarxes de comunicació actual i dels seus equipaments, identificant polítiques que permetin participar activament en la negociació amb les Administracions competents de les possibles alternatives de solució a la gran varietat de problemes existents: façana litoral, vies de peatge, congestió de la nacional, poca oferta de transport públic, la millora de la interconnectivitat amb la comarca del Vallès Oriental i La Selva en quant a transport públic ferroviari , etc.

Cal aconseguir que el Maresme tracti d’aquestes qüestions com si fos una única veu. Des del Consell Comarcal s’iniciarà un procés de debat i negociació que permeti arribar a un acord sobre el “pacte de la mobilitat i accessibilitat” del Maresme. Un pacte que ha de permetre negociar amb les altres Administracions des d’una posició de força i unanimitat.