DP 198/13 Adjudicació del contracte del servei d’arrendament i establiment de preus unitaris manteniment màquines reprografia CCM

Rectificació d´ofici l´error material de transcripció detectat en els quadres de preus amb IVA d´adjudicació DP 198/13

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

DATES I TERMINIS:
notificat en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de l’adjudicació

DOCUMENTS: