Accelera el creixement

Programa d’alt rendiment amb l’objectiu de recolzar
empreses amb un alt potencial de creixement. Durant 9
mesos i amb el suport d’experts s’elabora un pla de
gestió empresarial per assolir el creixement estimat. Es
tracta d’una col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i PIMEC.

Si esteu interessats en participar en aquest programa, poseu-vos en contacte amb el Servei
d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme a
través del següent correu electrònic:
emprenedoria@ccmaresme.cat o bé per telèfon:
93.693.14.50.