El CCM ha presentat a la Generalitat el Programa de Manteniment i Conservació de Lleres per a l’any 2002

Contempla 62 actuacions amb un  pressupost d’execució de 807.338,27

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme ha lliurat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el document tècnic i el pressupost per a l’execució del Pla de conservació i manteniment de lleres públiques del Maresme per a l’any 2002. El nombre total de rieres, torrents i rials contemplats en l’actuació és de seixanta-dos. El document s’ha elaborat amb el suport dels Ajuntaments de Santa Susanna, Sant Iscle de Vallalta, Pineda de Mar, Cabrera de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Argentona, Alella, Dosrius, Montgat, Tiana, Arenys de Mar i Sant Pol de Mar.


    Amb l’execució del programa es preveu, entre d’altres objectius, afavorir la recuperació del medi natural, i millorar i consolidar la xarxa de drenatge a través d’una intervenció de neteja i manteniment. La finalitat última del programa és establir la millora i l’adequació hidrològica mitjançant la protecció de les riberes en el tram afectat. Complementàriament, es consolida la vegetació i el paisatge dels trams de rieres, rials i torrents inclosos en el programa.

    Les actuacions a realitzar –totes acordades amb els tècnics municipals i els tècnics de l’ACA- són: neteja de la brossa dins de la llera i de les riberes, esbrossada selectiva de vegetació quan dificulti la normal circulació de l’aigua, així com retirada d’obstacles dins la llera, protecció i defensa de marges, recuperació i conservació de bosc de ribera,  extracció de sediments acumulats pel damunt del perfil d’equilibri de la llera, i neteja de llims que impedeixin la recàrrega natural de l’aluvial.

    El pressupost d’execució ascendeix a 807.338,27 €, gairebé 134 milions 330.000 pessetes