El CCM oferta una plaça d’Informador/a d’Habitatge

Termini de presentació d’instàncies: 30 de març de 2010

El Consell Comarcal del Maresme ha obert un procés selectiu, mitjançant concurs lliure, per a la selecció de la persona que ha d´ocupar una plaça d’Informador/a d’Habitatge Les persones interessades han de presentar les seves instàncies amb la documentació requerida a les mateixes en el termini de 10 dies hàbils a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En aquest espai web s’anirà informant dels terminis.Podeu consultar les Bases del Concurs clicant sobre les imatges dels documents:
 

Clic aquí per a pdf