El CCM transmet a l’ATM suggeriments de millora de les línies de transport nocturn

El Consell Comarcal del Maresme, a través de l’àrea de Planificació i Cooperació Municipal, ha fet arribar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) tot un seguit d’aportacions per tal de millorar el servei de les tres línies d’autobusos que efectuen el transport nocturn a la comarcal del Maresme (N-80, N-81 i N-82).
El llistat de temes a millorar s’ha elaborat gràcies a les aportacions fetes per diferents ajuntaments. A banda de les esmenes localitzades a cada població, tots els ajuntaments coincideixen en la necessitat d’intensificar la campanya de publicitat per tal d’informar a la població dels horaris, parades i recorreguts d’aquestes línies d’autobús nocturn. Una altra de les peticions més generals que s’ha fet a l’ATM és que s’estudiï la possibilitat d’ampliar la línia N-82 (Barcelona-Pineda) fins a Malgrat de Mar per tal de donar servei a les poblacions intermitges.