El Consell Comarcal concedeix 30 beques per estudiar turisme o ciències empresarials a l’EUM

 


Els i les estudiants que resideixin en algun dels 30 municipis de la comarca i l’any vinent vulguin cursar estudis de turisme o ciències empresarials a l’Escola Universitària del Maresme (EUM) ara tenen la possibilitat d’accedir a una de les beques que concedeix el Consell Comarcal.


El Consell Comarcal del Maresme vol ajudar econòmicament els estudiants maresmencs que volen accedir als estudis de turisme o de ciències empresarials. Com a incentiu perquè aquests joves segueixin la seva formació a l’
Escola Universitària del Maresme (EUM)
, el CCM atorgarà 30 beques per al curs 2008-2009 consistents en l’exempció del pagament de l’import de la matrícula, valorada en 3.700 euros. Inicialment, es concedirà una beca per municipi i, en el cas que no hi hagi sol·licitants o la beca corresponent a alguna de les poblacions quedi deserta, l’ajut podrà ser adjudicat a un altre estudiant maresmenc. Poden accedir a les beques els alumnes que es matriculin a un mínim de 60 crèdits durant el curs 2008-2009 i tinguin una nota mínima d’accés a la universitat de 7 si han cursat batxillerat i de 8 si provenen de CFGS. Els criteris de selecció tindran en compte, en primer terme, els requisits acadèmics (nota de tall dels alumnes), i en cas de no ser possible emetre una resolució perquè, per exemple, més d’un sol·licitant tingui identica puntuació, es tindran en compte criteris econòmics de renda i patrimoni familiars. Les sol·licituds s’han de presentar abans del 10 de juliol de 2008 al registre de l’ajuntament del municipi de residència. Per ampliar informació:
 

Clic aquí per a pdf


 

Clic aquí per a pdf