El Consell Comarcal del Maresme participa en un programa europeu de suport a l’autocupació de les dones

El Consell Comarcal del Maresme (CCM) prepara un informe sobre les condicions de treball de les dones que realitzen tasques d’ajuda domiciliària a gent gran. Aquest sector, tradicionalment ocupat per dones i sotmès als rigors de l’economia submergida, serà objecte d’un programa d’intervenció específic adreçat a cinquanta dones el perfil de les quals es correspon amb el de treballadores familiars, auxiliars de geriàtrics i auxiliars clínics, entre d’altres.
 

    Aquestes iniciatives s’emmarquen dins de les activitats que fins el 31 d’agost d’enguany portarà a terme el CCM com a soci del programa de la Unió Europea “Women Managing Social Self Help”. A grans trets, l’objectiu del programa és establir noves bases que fomentin la creació d’empreses a partir de propostes impulsades per dones.

    Atès que a la comarca del Maresme ja existeix un teixit d’informació empresarial prou extès per l’actuació dels ajuntaments, el CCM ha optat per enfocar la finalitat d’aquest programa europeu des d’un altre àmbit. Entre d’altres qüestions, l’informe que s’està preparant haurà de determinar les causes que promouen el fet que moltes dones s’integrin en el cercle ocupacional de les ajudes domiciliàries a gent gran i, alhora, concretar mesures que motivin la regulació d’aquest sector laboral.

    En aquest projecte, tot i està emmarcat dins de l’àrea de Benestar Social, hi estan implicades també les Promoció Econòmica, així com el Servei de Recursos Europeus del CCM. Tanmateix, l’Escola Universitària del Maresme intervé com a  avaluadora del projecte.

    A banda del Consell Comarcal del Maresme, els socis del programa “Women Managing Social Self Help” són els ajuntaments italians de Messina i Reggio Calabria, i l’ajuntament lituà de Kaisiadorys.

    Els propers dies 26 i 27 d’abril hi haurà una trobada transnacional que servirà per explicar els treballs realitzats per cadascun dels socis i debatre sobre les possibles iniciatives a emprendre en el terreny de l’autocupació de la dona.