El Consell Comarcal i CCOO assessoraran els joves del Maresme per facilitar la seva incorporació al mercat laboral

Per part del CCM, és un projecte transversal de Promoció Econòmica i Joventut

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo i el secretari general de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental- Maresme de CCOO, José Cachinero, han signat un conveni de col·laboració entre les dues institucions per tal d’assessorar i orientar els joves que han acabat una etapa formativa i volen accedir al mercat laboral.


L’any 2006 la població del Maresme d’entre 15 i 25 anys era de més de 46.000 joves, segons recull l’ Informe estadístic:
Les realitats juvenils del Maresme 1996-2006
elaborat per l’ Observatori de la Joventut del Maresme del CCM. Aquest és el públic potencial al qual aniran destinades les accions que el Consell Comarcal del maresme i la Unió Intercomarcal CCOO del Vallès Oriental i Maresme impulsaran per ajudar els joves en el període de transició escola-treball. L’objectiu és millorar el circuit d’inserció laboral dels joves un cop finalitzats els estudis i, alhora, treballar perquè aquells que no han aconseguit el graduat en ESO puguin reinserir-se en el món educatiu. Tant des de l’Oficina de Serveis a la Joventut del Maresme (que treballa en contacte directe amb els punts d’informació juvenils i amb les regidories de joventut dels diversos ajuntaments de la comarca) com des de CCOO (que està desenvolupant accions adreçades a joves dins el pacte per l’ocupació del Maresme) s’havia detectat la necessitat d’aquests joves de poder accedir a una informació i orientació especialitzades i personalitzades que els ajudi a triar el seu futur professional d’acord amb les pròpies capacitats i prefèrències personals i vocacionals, però també vinculades amb la situació i les necessitats de l’entorn. En aquest sentit, es treballarà en col·laboració amb els ajuntaments i a més llarg termini s’avançarà cap a l’establiment d’un dispositiu de suport i acompanyament de la transició escola-treball que incorpori també al teixit empresarial amb la finalitat d’anar adequant l’oferta formativa a les necessitats professionals del territori.