El Departament d’Ensenyament de la Generalitat aporta 18.000 € a l’escola bressol municipal d’Argentona

L’ajuntament d’Argentona rep 18.000 EUROS (3 milions de pessetes) de subvenció pel funcionament de l’escola bressol municipal, que provenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Aquesta subvenció ens ha d’ajudar en el finançament del funcionament de l’escola bressol municipal i, per tant, en oferir uns serveis escolars millors a tots els ciutadans i ciutadanes de la Vila.


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona.


TOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA PER A TOTHOM

TOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA MILLOR