El govern del Consell Comarcal es posiciona sobre la mobilitat al Maresme apostant pel transport públic

 

Els grups polítics que formen part del govern del Consell Comarcal del Maresme (PSC, ERC i IC-V) han presentat el document “La mobilitat al Maresme: allau de propostes, pobres resultats” en el qual es posicionen sobre les necessitats de mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de la comarca. El document, aposta per la millora del transport públic –tant ferroviari com per carretera- i per la millora de la xarxa viària. El govern del CCM considera que abans d´ampliar l´autopista C-32 amb uns carrils laterals, cal millorar la xarxa ferroviària: tercera via discontinua entre Mataró i Barcelona i segona via discontinua entre Arenys de Mar i Tordera. Segons els estudis, només la tercera via permetria augmentar en 25.000 passatgers els usuaris de Renfe. Això representaria, tenint en compta la mitja de persones per vehicle que es desplacen a diari per la comarca, disminuir en quasi 19.000 vehicles el trànsit privat. Aquesta reducció del nombre de vehicles que circulen a diari per les carreteres de la comarca es podria ampliar amb els 18.000 vehicles si es fes un metro lleuger amb aparcaments intermodals i amb un traçat paral.lel o integrat a l´autopista. Aquest projecte, segons els estudis fets per l´ATM podria transportar a diari 24.000 passatgers. Tot plegat, representaria una disminució de 37.000 vehicles en el volum de trànsit privat que circula per les carreters de la comarca. Pel que fa al transport per carretera, el document defensa la supressió del peatge de la C-32 i mentre això no sigui possible, la gratuïtat de l´autopista per als ciutadans i ciutadanes dels municipis del Maresme. En quant a la N-II es reclama la seva conversió en via urbana al seu pas pels municipis del Baix Maresme i a l´Alt Maresme, el seu trasllat paral.lel al traçat de la C-32. Tanmateix es demana l´actualització i execució de la carretera dels “sis pobles” entre Tiana i Cabrils.