El Maresme en mapes a la xarxa

Els centres escolars del Maresme ja tenen a internet un nou recurs pedagògic. El Consell Comarcal del Maresme ha editat on-line El Maresme en mapes, unes fitxes didàctiques que presenten les peculiarietats de la nostra comarca en quatre àmbits d’estudi: físic, mediambiental, socioeconòmic i historicocultural. Aquest treball, al qual s’hi pot accedir a partir de la pàgina principal del web del CCM ha comptat amb la col·laboració de Caja Madrid.


El Maresme en mapes és un conjunt de 30 fitxes pensades per a escolars de 3r, 4t i 5è de primària. A partir d’un text molt senzill, acosten els alumnes a la realitat de la comarca en temes que formen part d’assignatures curriculars d’aquesta etapa educativa. Així, es destinen fitxes a explicar el clima del Maresme, el comportament de les rieres de la comarca, el tractament que es fa de les aigües residuals, el modernisme, les torres de guaita, les comunicacions viàries o els nous municipis maresmencs que van sorgir al segle XVII a partir de l’aventura americana, entre d’altres.

Cada fitxa va acompanyada de dos mapes i/o il·lustracions que permeten veure l’aplicació sobre el terreny de tot allò que s’ha après i als quals es poden aplicar, com a fons, les corves de nivell o la xarxa hidrogràfica del Maresme.