El Ministeri de Ciència i Tecnologia atorga un ajut de finançament al projecte del “Tub verd”

El projecte de recuperació energètica anomenat “Tub verd” ha rebut un ajut de finançament de 218.033 euros per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia.


L´ajut, que és una crèdit a retornar a partir del 2011 sense interessos, el rep Mataró Energia Sostenible, SA l´empresa impulsora d´aquesta innovadora iniciativa de recuperació energètica. Està previst que el Ple de l´Ajuntament autoritzi l´empresa municipal Aigües de Mataró a avalar aquesta operació

El tub verd és una xarxa de calor de prop de 5 quilòmetres de llargada que recuperarà el calor sobrant de la central de Valoració Energètica de Residus Sòlids Urbans del Maresme i de la futura planta d´assecatge de fangs de la depuradora de Mataró i el conduirà fins a la instal·lació esportiva d´El Sorrall i fins a l´Hospital de Mataró.

Aquestes dues instal·acions públiques podran cobrir les seves necessitats d’energia tèrmica disminuint notablement el seu consum de combustibles fòssils. En un futur es preveu que altres edificis d’ús públic i privat, que es trobin propers a la xarxa de calor també s’hi puguin connectar.

Durant el mes d’agost de 2001 es va instal·lar un primer tram de xarxa al seu pas pel carrer Galícia, aprofitant la instal·lació de noves canonades de distribució d´aigua potable, i el sistema entrarà en funcionament coincidint amb l’estrena de les instal·lacions esportives d’El Sorrall. El projecte sencer del “tub verd” té un cost de prop d’1,6 milions d’euros i permetrà estalviar prop de 1.000 tones equivalents de petroli amb una reducció d’emissions associada de 2.100 tones de CO2.


Mataró Energia Sostenible, S. està participada per Aigües de Mataró, Eficiència Energètica SA, i l’Instituto para la diversificación y el ahorro de energia.