El moment de marxar

La decisió de fer una estada a l’estranger sovint acompanya moments de transició en la vida dels i les joves, i s’enfoca com una forma d’adquirir autonomia, i competències valorades en el mercat laboral d’una generació marcada per la globalització.