El mosquit tigre: biologia i cicle vital

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie que pertany a l’ordre dels dípters, família dels culícids. El seu cicle biològic presenta quatre estadis: ou, larva, pupa i adult. La larva i la pupa són fases aquàtiques, essent l’aigua imprescindible per al seu desenvolupament en aquestes dues fases. Quan les condicions són favorables: temperatures elevades i presència d’aigua, les quatre  fases es poden completar en menys de 10 dies.

Quan arriba l´hivern i les temperatures baixen per sota dels 10 ºC, els adults i les larves moren, però queden els ous que són resistents al fred. Passat l´hivern, quan la  mitjana de les temperatures mínimes ja superen els 10 ºC i amb les primers pluges de la primavera, dels ous hivernants en surten les primeres larves.


 


ELS 4 ESTADIS:


1.- ADULTS                                        
        

La mida del mosquit tigre adult  és d´entre  2 i 10 mm.  Es caracteritza per tenir l´abdomen i les potes amb bandes blanques i negres. També té una línia blanca que s’estén des del cap fins a la part distal del tòrax i  la punta dels palps de les femelles són de color blanc. Les ratlles blanques i negres són les que li donen el nom de mosquit tigre


 
El mosquit adult sovint es troba molt a prop del seu punt de cria.  El seu radi de vol màxim és de 400 metres. A diferència de molts mosquits, el mosquit tigre pica durant el dia, és un mosquit d´activitat diürna. Les seves picades poden ser més doloroses que les dels mosquits nocturns ja que el mosquit tigre fa poc que es troba en el nostre entorn i no estem habituats a les seves picades.


El mosquit adult, tant el mascle com la femella, s´alimenten de nèctar però a més les femelles per a formar els ous necessiten proteïnes que les obtenen de la sang dels mamífers quan piquen. Les femelles piquen mitjançant una trompa fina i allargada anomenada proboscide.


2.- OUS                                                                               
    

Els ous tenen una mida aproximada de mig mil·límetre i són de color negre i de forma ovalada.  Cada femella pot arribar a posar més de 100 ous. La posta d´ous es realitza en llocs susceptibles de quedar inundats, just per sobre del nivell de l´aigua de petits receptacles. Quan el nivell d´aigua puja i els ous queden submergits i les temperatures són favorables (sempre més de 10 ºC) els ous eclosionen. Els ous poden resistir la dessecació llargs períodes (fins a un any) esperant les condicions òptimes per eclosionar.
En el seu origen, les femelles posaven els ous en els forats dels arbres de les selves del Sud-est asiàtic, però el mosquit tigre s´ha adaptat ràpidament al medi urbà i actualment l´ovoposició es realitza dins de qualsevol contenidor, nomalment no més gran de 200 litres, que contingui aigua sense moviment com poden ser pneumàtics,  bidons, galledes, plats de sota els testos, gerros, cendrers, joguines…


3.- LARVES     
     

Quan l´ou eclosiona surten les larves. Aquestes són de vida aquàtica però de respiració aèria,  per obtenir l´oxigen ho fan a través d´un tub de respiració anomenat sifó i per fer-ho es posen a la superfície amb l´extrem del sifó en  contacte amb l´aire. Les larves fan entre 1 i 10 mm de llargada.
Les larves passen per quatre estadis, després dels quals es converteixen en pupes. Al final de cada estadi les larves muden de pell per a poder augmentar de mida.
S’alimenten de partícules de matèria orgànica de l´aigua com algues, bacteris, plàncton i altres microorganismes.  
Una petita quantitat d’aigua com la que queda en pots, gerros, plats de testos, etc… és suficient perquè les larves es desenvolupin. La desaparició de l´aigua comporta la mort de la larva.


4.- PUPES                                     
                                                La pupa, a l´igual que la larva, és de vida aquàtica i  de respiració aèria. És més lleugera que l´aigua i per tant sura a la superfície i agafa l´oxigen a través d´uns tubs de respiració anomenats trompetes. La pupa, a diferència de la larva, no s´alimenta, aprofita les reserves acumulades durant l´estadi larvari.
Dins la pupa és on el mosquit es transforma en adult. En aquest moment, la pupa es trenca i surt el mosquit adult. La transformació en adult pot durar menys de 48 hores.
La desaparició de l´aigua comporta la mort de la pupa.