El Pacte 2005


 
El Pla d’Actuació Comarcal 2005 en xifres


-Accions del Pacte:
{.d} 
Anàlisi de la Realitat del Col·lectiu d’Autònoms del Maresme


– 
Dinamització del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme per l’any 2005


– 
Estudi sobre Polígons Industrials a la comarca del Maresme


– 
Suport als ens locals en l´àmbit de l´anàlisi socioeconòmica per a la planificació estratègica


– 
Implantació de l´Observatori de la competitivitat de les empreses


– 
II Jornada Econòmica a Pineda de Mar i Alt Maresme


– 
Accions per Afavorir l’Ocupació de 20 ajuntaments de la Comarca del Maresme per l’any 2005


– 
Creació, Promoció, Millora i Actualització de directoris d’empresa per a 8 ajuntaments del Pacte per l´any 2005


– 
Dinamització Club de Feina per a 16 ajuntaments del Maresme


– 
Equip Tècnic d’Atenció Directa a Col·lectius de Risc d’Exclusió per a 17 ajuntaments


– 
Club Virtual de Feina per a 13 ajuntaments del Maresme– 
Assessorament davant del Mobbing– 
Accions de Servei a l’Empresa per a 4 ajuntaments del Maresme


– 
Millora de la Gestió de la Qualitat per a 15 Entitats del Pacte del Maresme {.d}