El PERI de can Manyé de Vilassar de Dalt s’exposa a la Massa fins el 27 d’abril

L´exposició dels treballs de l´avanç del projecte del pla especial de reforma interior de can Manyé es podrà visitar fins el dia 27 d’abril.


Aquesta exposició, que es va presentar el dimarts dia 18 de març, consisteix en una projecció de video en 3 dimensions i la mostra dels plànols del projecte.
L’horari de visites serà: els dissabtes i diumenges; de 10 del matí a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a les 8 del vespre.

Els redactors d´aquest PERI són els arquitectes Lluís Dilmé i Xavier Fabré, els mateixos que, juntament amb el traspassat Ignasi de Solà Morales, van fer-se càrrec de les obres de restauració del Teatre de la Massa. El PERI de can Manyé és una actuació clau per al futur desenvolupament del centre històric del poble, i en aquest sentit el govern local aposta per fer una reforma del sector que equilibri, urbanísticament, el teatre amb tot el seu entorn.

Aquest PERI permetrà diferents usos pel que fa a la seva superfície. D´una banda s´hi ubicarà la seu del Museu Tèxtil de Vilassar de Dalt, a la nau actual del carrer Baixada de la Font de la Teula i Llessamí. La resta de l´espai es vol destinar a aparcament, zona lúdica i comercial i habitatges de promoció pública.

Paral·lelament als treballs del Peri de can Manyé també s’exposen els resultats dels estudis previs de la revisió de les Normes Subsidiàries de Vilassar de Dalt, anomenats “Vilassar de Dalt: Horitzó 2011”, que ha elaborat l´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya.