El Pla de dinamització comercial d´Argentona creix i va endavant

S´ha renovat el conveni per continuar el Pla de dinamització del comerç d´Argentona

La Diputació de Barcelona s´ha afegit a la Generalitat de Catalunya i a l´Ajuntament d´Argentona per ajudar a la Unió de Botiguers d´Argentona, que és el principal protagonista, a continuar amb l´esmentat Pla. Totes aquestes institucions, més l´Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya són els signants del conveni, que suposa un suport tècnic i una aportació econòmica al Pla.


El pressupost de les actuacions programades pel Pla de Dinamització del 2002 és de quasi 47.000 EUROS (més de 7,8 milions de pessetes) que aportaran la Generalitat de Catalunya (el 33,7%), l´Ajuntament d´Argentona (el 33,7%), la Diputació de Barcelona (el 12,6%) i la Unió de Botiguers d´Argentona (el 20%).

Tot plegat ens ha de permetre avançar en la promoció del comerç i els serveis de la Vila i, per tant, en la promoció global d´Argentona com a poble.


Ben cordialment


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona