El Ple de gener de l´ajuntament d´Argentona està marcat per l´aprovació del Text Refós per a la millora de Can Doro i per l´acceptació de la subvenció del Polisportiu

Avui es presenta a l´aprovació el Text Refós de la modificació puntual del PGOU per a la millora de la zona de Can Doro. Aquesta és una actuació molt important que s´inclou en un projecte molt més ampli i ambiciós de millora del centre de la Vila per tal de conservar-ne la seva identitat i personalitat pròpies.


Un altre tema important serà l´acceptació formal de la subvenció de més de 435.000 € (més de 72 milions de pessetes) per a la construcció del polisportiu.

També es poden destacar: l´aprovació de l´adjudicació de la parcel·la municipal de Can Negoci a partir de la subhasta realitzada per un valor de més de 1.33 milions de € (uns 222 milions de pessetes); l´aprovació de la renovació dels convenis amb el Centre Parroquial i amb la Creu Roja; i l´aprovació del Text Refós de la modificació puntual del Pla Parcial de Can Barrau.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde d´Argentona i Regidor de Mitjans de Comunicació.