El president del CCM nomena Antoni Soy comissionat per al planejament del nou model universitari de Mataró i el Maresme

El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, ha nomenat l’alcalde d’Argentona, Antoni Soy, Comissionat de la Presidència per al planejament estratègic del nou model universitari de Mataró i el Maresme. Soy serà, doncs, l’assessor de la presidència del CCM en matèria d’estudis universitaris a la comarca del Maresme i representarà al president comarcal, en qualitat de Comissionat, en els fòrums de debat sobre el futur dels estudis universitaris de Mataró i el Maresme. La seva principal funció serà contribuir al planejament estratègic del futur model universitari proposant elements de reflexió i/o actuacions concretes en la reordenació dels estudis universitaris, adaptació de l’actual oferta d’ensenyaments superiors, exploració de sinèrgies entre els centres universitaris existents i relacions institucionals entre els agents públics i privats implicats. Josep Jo ha confiat per aquest càrrec en Antoni Soy per la seva doble condició d’alcalde i de doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i catedràtic d’Escola Universitària.