El pressupost del CCM per al 2003 augmenta en un 20%

 


El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost per a l’any 2003 amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, ERC i IC-V), l’abstenció de CiU i els vots contraris del PP. El pressupost consolidat per a l’any 2003 és de 16.652.052,30 euros. D’aquests, 15.192.490,44 € corresponen al CCM i 1.673.321,41€ a l’Organisme autònom de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme. Aquestes xifres representen un increment del 20% en relació al pressupost del 2002, sent el capítol d’inversions un dels que més augmenta (gairebé triplica el de l’exercici 2002).


Totes les inversions estan referides a programes del Consell Comarcal i destaca especialment el projecte del “Centre d’acollida d’animals domèstics” que es construirà en el municipi d’Argentona i en el qual s’invertiran 630.556,65 €. El pressupost s’adapta al “Pla d’Objectius Comarcal”, segons indica el gerent del CCM, Eladi Torres, “el disseny pressupostari del CCM és real i només inclou allò que té garanties certes de concretar-se a l’exercici o ja és un compromís acordat”.