El projecte “Connexió social” del Tecnocampus potenciarà l’accés de les noves tecnologies als ciutadans i a les entitats

La Diputació, mitjançant la signatura d’un conveni, col·laborarà amb suport tècnic i econòmic

La Fundació TecnocampusMataró, com a instrument potenciador de la formació i l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies del Pla Director per a la Societat de la Informació de la ciutat, està portant a terme una sèrie de projectes per tal d’aconseguir aquests objectius.

Així, una de les actuacions previstes per a aquest any és el projecte “Connexió social”, que neix amb l’objectiu de contribuir a evitar la “fractura digital”, garantint que el conjunt de la població i les entitats de Mataró tinguin accés a les noves tecnologies i gaudeixin dels avantatges derivats del seu ús, oferint-los formació, equipaments i continguts de qualitat.


El projecte “Connexió social” es basa en accions dirigides a ciutadans i també a associacions:

. Accions dirigides a ciutadans:

– Correu electrònic per a tothom

– Punts d’accés lliure a Internet

– Formació i dinamització en l’ús de les TIC (programa INFO)

– Participació ciutadana on-line (programa Consensus)

. Accions dirigides a associacions:

– Dinamització i formació a entitats en noves tecnologies

– Serveis i hostatge de planes web (correu corporatiu, assessorament hot line, disseny de planes web, fòrums, cercadors, llistes de distribució)

– Portal d’entitats

– Promoció d’infrastructures TIC

Conveni de col·laboració amb la Diputació

Per tal d’impulsar el projecte, el passat dimecres, 15 de maig, l’alcalde, Manuel Mas, i el diputat president de l’Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació, Joan Rangel, van signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per al foment de l’ús i millora de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Aquest conveni de col·laboració entre les dues entitats es basa en suport tècnic i econòmic i es concretarà aquest any en els següents punts:

. Correu electrònic per a tothom: Es facilitarà una adreça electrònica gratuïta per a tots els ciutadans de Mataró. El subdomini serà @mataro.lamalla.net. El servei s’iniciarà el 15 de juny.

. Formació per a entitats: A partir del mes d’octubre, s’iniciarà un programa de dinamització i de formació per a entitats.

. Serveis i hostatge de planes web per a associacions de Mataró: S’oferirà a les entitats espais per hostatjar webs. Aquest servei es farà paral·lelament amb la formació a les entitats.