El Servei comarcal de suport al control de mosquits

RESPONSABLES: Josep Antolí // Foix Queraltó    


SUPORT: Núria Vilardell


CONTACTE: 93 741 16 28  //  maresmemosquits@ccmaresme.cat

Aquest servei neix a iniciativa del Consell Comarcal del Maresme en resposta a la situació provocada per l´expansió del mosquit tigre a la nostra comarca.


És un servei de col·laboració amb l´ajuntament per respondre a les possibles necessitats dels ciutadans de la comarca.


 
    ACCIONS QUE REALITZA EL SERVEI COMARCAL

1.-


FORMACIÓ  I


SENSIBILITZACIÓXerrades o trobades tècniques: adreçades al personal dels municipis implicats en la lluita contra el mosquit tigre.


Xerrades divulgatives: dirigides a grans col·lectius, com: educadors, personal sanitari, jardiners, tercera edat,…

Materials de suport a campanyes: dins d´aquest apartat els ajuntaments tindran a disposició materials personalitzables de difusió, com per exemple; cartells per cementiris, díptics de recomanacions,…


Materials educatius: materials pensats per incidir en els alumnes de les escoles, per interioritzar la problemàtica del mosquit tigre.

2.-


SUPORT ALS


TÈCNICS


MUNICIPALS


Trobades amb els tècnics municipals per orientar-los sobre com resoldre incidències en el municipi
Consells als tècnics municipals davant d’incidències concretes en el municipi
Orientació en l’elaboració de l’ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i el mosquit tigre en particupar.

3.-


INTERVENCIÓ


Tractament amb larvicides a embornals públics
Tractament contra mosquits adults en casos extrems i previa diagnosi