El Servei d’Acollida Itinerant

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 28 d´abril de 2010 la Llei d´acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya (LLEI 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (DOGC, 14 de maig de 2010): www.gencat.cat/eadop/imatges/5629/10126029.pdf) amb l´objectiu de promoure l´autonomia i la igualtat d´oportunitats assolint una major cohesió social.
Per aconseguir aquesta fita, la llei crea un servei de primera acollida homogeni, sistematitzat i universal a través dels ens locals, un servei que esdevindrà un conjunt d’eines formatives a l’abast dels usuaris i que contindrà les següents actuacions:


  • Entrevista amb un agent d´acollida

  • Formació bàsica en llengua catalana

  • Formació sobre el mercat de treball

  • Informació sobre el model de societat catalana

  • Informació sobre drets i deures, a més del marc jurídic d’estrangeria
L´obligació de garantir el servei correspon als ens locals i a la Generalitat. Es pot prestar directament o a través dels agents socials i entitats privades, d´acord a la normativa vigent. Els ajuntaments han d´informar a cada nou veí o veïna de l´existència del servei i com inscriure-s´hi, en el moment de notificació de l´empadronament.

Posteriorment a la seva aprovació, el Govern de la Generalitat haurà d´aprovar el decret amb el reglament d´aquesta llei.


També volem fer referència al Pla Estratègic del Maresme 2015, que aposta per un Maresme Inclusiu, i on es destaca com a repte poder integrar diversos serveis municipals en les polítiques d´inclusió que desenvolupi l´ajuntament.


Aquest fet posa de manifest la necessitat d´articular processos d´acollida a la comarca.


Amb la voluntat de poder gestionar la realitat del fet migratori i de garantir la cohesió social del municipi, facilitant la inclusió dels nous ciutadans, des del Consell Comarcal iniciem el Servei d´Acollida Itinerant del Maresme, que posem a l´abast dels municipis de la comarca que no disposen d´aquest servei.


Per poder disposar d´aquest servei, comptem amb el suport del Ministerio de Trabajo e Inmigración i amb el suport de la Diputació de Barcelona.