El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme estrena web

  


El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa aquest nou portal web per facilitar informació sobre les actuacions relacionades amb habitatge que es poden tramitar a través d’aquest servei i d’aquells programes, ajuts o plans que duen a terme altres administracions. Aquest web encara està en construcció i per tant hi ha apartats que encara no contenen informació. Al llarg d’aquest mes de setembre el portal estarà operatiu al 100%