El Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica de Premià de Dalt es consolida i fixa els objectius pel 2002

Les dades d’aquest servei municipal superen clarament les dels anys anteriors en els tres àmbits, Inserció, Formació i Empresa. Així es reflecteix a la Memòria del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’any 2001. D’aquest informe es desprèn, entre d’altres dades, que al 2001 s’han aconseguit 28.586.472 pessetes en concepte de subvencions, de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, fet que ja suma 85.459.388 pessetes d’ençà la posada en marxa del departament, l’any 1996. Pel que fa referència a empreses creades a partir d’aquest servei municipal, un aspecte clau en l’economia del municipi, el document especifica que se n’han establert 17.


Les xifres de l’Àrea d’Inserció que fan referència a ofertes i insercions assolides també han augmentat i ratifiquen que enguany han trobat feina a través d’aquest departament de l’Ajuntament de Premià de Dalt 148 persones, 14 més que l’any 2000, i que s’han rebut 260 ofertes laborals. Quant a l’Àrea de Formació, a nivell de Formació Ocupacional s’han dut a terme 2 actuacions en forma de cursos, de Dependent de Comerç i de Disseny de Pàgines Web; pel que respecta a Tallers d’Ocupació s’està duent a terme el de Manteniment de Jardins, i a nivell de Seminaris se n’han organitzat 5 de caire psicològic i dues jornades sobre el coneixement i la implantació de l’euro.

Quant als objectius a assolir aquest any, el regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica, Manel Rodríguez (CiU), explica que “atès que el Servei està plenament consolidat, la nostra idea és millorar les prestacions als veïns de Premià de Dalt, modernitzant les eines i fent realitat nous reptes en les àrees d’Empresa, Ocupació i Formació” . I afegeix, “treballar el tema dels col·lectius especials, les insercions, incrementar el nombre d’emprenedors del Servei d’Autoempresa, elaborar una web del departament, i mantenir i augmentar els cursos i tallers atorgats l’any passat són els objectius, a grans trets, que ens hem marcat pel 2002”.

Aquest any, el Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica presenta dues novetats. Una, que a partir del mes d’abril tindrà l’oportunitat d’obtenir recursos econòmics, a partir de la inscripció d’alumnes, per a organitzar seminaris de caire privat. Al respecte, el regidor comenta que “hem fet arribar un qüestionari als empresaris del municipi, amb El full de l’empresari, per a conèixer les seves preferències respecte possibles seminaris a organitzar”. L’altra novetat, destacar que s’ha previst implantar la Norma ISO 9000 en tot el departament per a millorar totes les tasques que s’hi duen a terme, amb l’objectiu de rendibilitzar recursos i obtenir major qualitat en el servei als usuaris.


NOTA
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Premsa (Mònica Farré o Cristina Costa) als telèfons 617 38 93 74, 637 50 94 72, o bé a través del correu electrònic pluraletc@airtel.net