El Tribunal Suprem dóna la raó a l’Ajuntament d’Argentona respecte a l’enderrocament de la “Nau Blava”

Fa pocs mesos anunciàvem que la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia dictat sentència ferma per desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Miguel Jiménez Espejo, propietari de l’anomenada “Nau Blava” al Torrent de Vera, contra l’Ajuntament d’Argentona. Ara, ha estat la Sala de Lo Contecioso Administrativo del Tribunal Supremo la que desestima el recurs de cassació contra la sentència de l’esmentada Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.


Com a conseqüència, en síntesi, ara un cop la sentència del Tribunal Suprem sigui ferma, que esperem que sigui molt aviat, l’Ajuntament d’Argentona ja podrà executar l’ordre d’enderroc de l’esmentada construcció, que es el que havia estat recorregut.

Esperem que això sigui ben aviat per tal de fer complir la legalitat urbanística al terme municipal i, especialment, en una zona tant conflictiva com la del Torrent de Vera.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona