Els ajuts d’Estat a Europa: Cap a on anem?

El Centre Europeu de Regions i l’Institut Europeu d’Administració Pública organitzen el seminari “Els ajuts d’Estat a Europa: Cap a on anem?”.

Al semininari s’analitzarà: 1) l’evolució del concepte d’ajuts d’estat; 2) el grau de compliment de les regles d’ajuts d’estat en virtut de l’adopció de mesures fiscals i de les activitats comercials del sector públic i el procediment de recuperació d’ajuts d’estat; 3) les conseqüències de la normativa per al disseny dels programes nacionals d’ajuts d’estat.

Dia: 10 d’octubre de 2003.
Lloc: Auditori de l’Escola d’Administració Pública
c/ Girona, 20.
Preu: 350 euros.
Data límit d’inscripció: 1 d’octubre de 2003.

Més informació