Els ajuts de lloguer tramitats al 2021 per l’Oficina d’Habitatge del Maresme superen els 5 milions d’euros

L’Oficina d’Habitatge del Maresme, l’any 2021, va gestionar 2.928 sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer que han suposat 5.045.170 euros. L’import atorgat ha superat en més de mig milió d’euros el del 2020 (4.452.079 euros) tota vegada que el nombre de resolucions favorables ha estat significativament superior.

D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme dóna servei al 53% de la població del Maresme. Atén la ciutadania de 26 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Tordera que disposen d’oficina pròpia).

El seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts de lloguer, de prestacions econòmiques d’especial urgència, de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació. A més, presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i promou una borsa de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones residents a la comarca.

L’impacte de l’Oficina d’Habitatge del Maresme ha anat creixent i s’ha anat consolidant en els darrers anys com a servei de suport a les famílies de la comarca amb més necessitats econòmiques. En aquest sentit, el Conseller delegat de Serveis a les Persones, Marc Bosch de Doria, destaca que “és molt important seguir desenvolupant polítiques d’habitatge en l’àmbit supramunicipal i cal posar en valor l’extraordinària feina que s’està portant a terme per part de l’equip d’habitatge del Consell Comarcal del Maresme”.

D’altra banda, fruït d’un nou conveni de col·laboració signat recentment entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Agència d’Habitatge de Catalunya, al 2022 l’Oficina d’Habitatge del Maresme inicia la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU.