Els alcaldes de la segona corona metropolitana s’entrevisten amb el President Jordi Pujol

El dimarts, 19 de novembre, l´alcalde de Mataró, Manuel Mas, juntament amb els de Granollers, Martorell, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, integrants del grup de ciutats que formen la segona corona metropolitana, es va entrevistar amb el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el qual estava acompanyat pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig.


L´entrevista, que havia estat sol·licitada pels alcaldes, va servir per presentar al president de la Generalitat la declaració signada a mitjans de setembre a Vilafranca pels alcaldes de les ciutats de la segona corona metropolitana en la qual posaven de manifest l´existència d´una realitat metropolitana basada en una ciutat central potent i un sistema territorial de caràcter policèntric, articulat al voltant de les ciutats mitjanes. D´aquesta manera, les ciutats signants de la declaració volien manifestar la seva voluntat de participar de forma activa en els processos de debat d´abast territorial, amb ple coneixement, amb corresponsabilitat, aportant la visió del territori que representen, i per fer valer les potencialitats i alhora la identitat davant la força de la capital i de la primera corona metropolitana.

El President Pujol va donar suport a la iniciativa dels Alcaldes i va coincidir també en els punts plantejats pels alcaldes com a línies de treball. Després d´una llarga conversa en la que es van tractar diversos temes d´interès comú, el President de la Generalitat i el Conseller van acceptar que el grup d´alcaldes participés d´una manera específica en el debat del Pla Territorial de la Regió Metropolitana. En aquest sentit, es va acordar mantenir una reunió amb el Conseller Felip Puig a començaments de l´any vinent.

Per tal de donar a conèixer la declaració a les administracions d´àmbit superior, els alcaldes de la segona corona metropolitana van iniciar una roda de contactes que es va concretar a principis d´octubre amb l´alcalde de Barcelona i president del Pla Estratègic Metropolità, Joan Clos, a principis de novembre van mantenir també una reunió amb el president de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes, i aquest dimarts li van donar a conèixer al president de la Generalitat, Jordi Pujol.