Els diners recollits del “Vilassar, mar de cultures”, destinats a dos projectes de desenvolupament i cooperació relacionats amb l’educació

Un total de 1.772,20 euros es van recaptar de la mostra d’entitats realitzada dins el “Vilassar, mar de cultures” el passat 13 i 14 d’abril. Aquests diners aniran a parar íntegrament als dos projectes més votats durant els transcurs de la mostra pel públic assistent juntament amb una aportació de part del 0,3% dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament. Dels sis projectes presentats de desenvolupament i cooperació del Fons Català de Cooperació relacionats amb l’educació els dos més votats van ser, en primer lloc, el centre de nutrició infantil i capacitació de Nicaragua i en segon lloc, la Defensoria de la dona i el nen de Perú.


El projecte més votat té l’objectiu d’atendre la població infantil (des de nadons fins els 6 anys) del municipi de San Juan de Limay, per ajudar les famílies més empobrides per tal de disminuir el percentatge de desnutrició, preparar els nens per a l’educació primària i ajudar les mares per tal que puguin atendre els fills més grans. Els beneficiaris directes del projecte són 75 infants de famílies amb pocs recursos que viuen al sector urbà del municipi.

El segon projecte consisteix en la creació d’una oficina de Defensoria de la dona, adolescents i nens per treballar per la defensa dels drets humans d’aquest sector de la població víctima de la violència intra i extrafamiliar a través de la promoció, prevenció i l’atenció directa a la persona agredida.